V záujme zvyšovania on-line podielu v rámci vášho ecommerce sa môžete rozhodnúť pre niektorý z nasledovných modelov:

nasledujúci článok: Tradičný vs. headless e-commerce