V časoch, kedy sa v dôsledku svetovej pandémie presunuli nákupy do on-line prostredia a napredovanie segmentu ecommerce skokovo akceleruje, musia značky zavádzať inovácie v záujme udržania si náskoku pred konkurenciou. Keďže rýchlosť uvedenia produktu či služby na trh je často spojená so zvyšujúcim sa peňažným tokom, každá hodina času vývojára je vzácna. Aj preto je namieste úvaha o prechode na headless.

Ponúkame vám niektoré benefity, ktoré headless riešenie prináša malým i veľkým podnikom.

Toto sú, samozrejme, len niektoré dôvody, pre ktoré sa oplatí uvažovať nad prechodom z tradičného na headless e-commerce. Na konci čaká vašich zákazníkov lepšia používateľská skúsenosť a celková spokojnosť zákazníkov.

nasledujúci článok: Aplikácia headless na rôzne platformy